Grupa Kapitałowa GKI (IMMOBILE) poinformowała o przedłużeniu wezwania na sprzedaż akcji spółki ATR (ATREM) do dnia 29.04.2019 r. Początkowo, zapisy miały potrwać do 10.04.2019 r.

Jak podano, przedłużenie zapisów w wezwaniu jest związane z nieziszczeniem się warunku prawnego nabycia akcji określonego w pkt. 29 wezwania, w terminie pierwotnie przewidzianym przez spółkę.

Spółka poinformowała także o zmianie ceny akcji oferowanej za akcję Atrem z dotychczasowych 2,07 zł na 2,32 zł.