12 kwietnia na głównym rynku GPW w Warszawie zadebiutuje biotechnologiczna spółka Pharmena, która przenosi swoje notowania z rynku NewConnect. Jednym z celów strategicznych debiutanta jest międzynarodowy rozwój sprzedaży innowacyjnych suplementów diety pod marką Menavitin.    

PHR (PHARMENA)  przenosi swoje notowania z rynku NewConnect, na którym jest obecna od sierpnia 2008 r. Debiutowi na GPW będzie towarzyszyć dopuszczenie do obrotu 5.730.000 akcji serii A, 524.260 akcji serii B, 781.782 akcji serii C oraz 1.759.010 akcji serii D.  Akcje tych serii są obecnie notowane na rynku NewConnect. Dopuszczonych do obrotu ma również zostać 8.795.052 praw poboru akcji serii E, a po zakończeniu oferty publicznej, akcje nowej emisji serii E w ilości do 2.638.516 i wynikające z nich prawa do akcji.

- Przeniesienie na rynek podstawowy GPW to ważny krok w historii spółki. To konsekwentna realizacja przyjętej strategii rozwoju Pharmeny, która w moim odczuciu powinna przełożyć się na zwiększenie zainteresowania akcjami spółki ze strony nowych inwestorów. Od zeszłego roku zdobyliśmy kilku nowych klientów, zarejestrowaliśmy w Europie cząsteczkę 1-MNA jako nową żywność, rozpoczęliśmy sprzedaż suplementu diety Menavitin Cardio, a także znacząco poprawiliśmy wyniki finansowe. Nasze ambicje sięgają zdecydowanie dalej. W tym roku liczymy na rozwój sprzedaży suplementów diety. Globalny rynek suplementów  charakteryzuje się dużym potencjałem, dlatego zamierzamy go w pełni wykorzystać  - mówi Konrad Palka, istotny akcjonariusz i Prezes Zarządu Pharmena S.A.

Pharmena prowadzi swoją działalność w oparciu o trzy linie biznesowe: sprzedaż i rozwój produktów dermokosmetycznych, suplementów diety oraz badania nad lekiem 1- MNA. Miniony rok był dla Spółki okresem intensywnych prac rozwojowych w zakresie derkomosmetyków, a także pierwszych wdrożeń nowej marki Menavitin. W grudniu 2018 r. Spółka wprowadziła do sprzedaży w Polsce pierwszy suplement diety Menavitin CARDIO, oparty na cząsteczce 1-MNA, przyczyniający się do prawidłowego funkcjonowania serca. W bieżącym roku Pharmena planuje rozwój portfela produktów poprzez wprowadzenie do sprzedaży siedmiu kolejnych produktów w ramach marki parasolowej. Nowe formulacje innowacyjnych suplementów będą wspomagać m.in. funkcjonowanie wątroby, pamięć i koncentrację, utrzymanie prawidłowego poziomu cukru czy prawidłowy poziom cholesterolu. W planach jest również wprowadzenie na rynek suplementów wspomagających utrzymanie witalności i prawidłowych funkcji poznawczych dla osób dorosłych. W lipcu 2018 r. została zawiązana pierwsza spółka celowa Menavitin GmbH w Niemczech, która ma prowadzić sprzedaż suplementów diety na rynkach Niemiec, Austrii i Szwajcarii. W latach 2019-2021 Pharmena chce zawiązać kolejne spółki zależne na terenie Europy, które będą odpowiedzialne za sprzedaż suplementów.

Spółka kontynuuje również prace badawczo-rozwojowe w zakresie nowych wskazań dla leku 1-MNA. Są to choroby o podłożu zapalnym obejmujące niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby (NASH) oraz tętnicze nadciśnienie płucne (PAH). W tym zakresie Pharmena będzie prowadzić
w najbliższym czasie badania na modelach zwierzęcych. Proces badań nad lekiem potrwa kilka miesięcy, a jego zakończenie przewidziane jest najpóźniej na 2020 r.

W 2018 r. Spółka wypracowała 1,2 mln zł jednostkowego zysku netto wobec 0,2 mln zł straty
w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jednostkowy EBIT wzrósł do 1,7 mln zł (gdy rok wcześniej wyniósł niecałe 0,1 mln zł). Przychody ze sprzedaży wzrosły o blisko 4 proc. i wyniosły 14 mln zł.

Na poziomie Grupy w 2018 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 13 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 4,4 proc. względem tego samego okresu 2017 r. Skonsolidowana strata netto zmniejszyła się do 0,5 mln zł wobec 2,5 mln zł straty rok wcześniej.

- W ujęciu rocznym znacząco poprawiliśmy wyniki finansowe, co jest zasługą wysokiej dynamiki sprzedaży eksportowej (wzrost o ponad 1,7 mln zł r/r), przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Nadal skupiamy się na rozwijaniu współpracy z dotychczasowymi klientami, poszukiwaniu nowych rynków zbytu i z pewnością w ten sposób będziemy wzmacniać kompetencje Spółki również w tym roku - komentuje Prezes.

19 marca 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Pharmeny, który
20 marca 2019 r. został opublikowany na stronie internetowej Spółki (www.pharmena.eu), a także oferującego Vestor Dom Maklerski (www.vestor.pl). Na podstawie opublikowanego prospektu, Pharmena oferuje 2.638.516 akcji serii E w formie subskrypcji zamkniętej. Oferta odbywa się na zasadach prawa pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia nowych akcji. Dniem ustalenia prawa poboru do akcji nowej emisji był 20 grudnia 2018 r. Cena emisyjna jednej akcji została ustalona na 6 zł.

Zgodnie z harmonogramem oferty, zapisy w wykonaniu prawa poboru oraz zapisy dodatkowe potrwają od 15 do 30 kwietnia 2019 r., a notowanie jednostkowych praw poboru przewidziane jest w terminach od 15 do 25 kwietnia 2019 r.

Cele emisyjne:

Podstawowe cele emisyjne Pharmeny to rozwój sprzedaży innowacyjnych suplementów diety w Polsce i Europie, rejestracja cząsteczki 1-MNA jako nowej żywności na rynku Chin, Indii, Japonii i Australii oraz kontynuacja badań nad lekiem 1 –MNA w modelach zwierzęcych w nowych wskazaniach: niealkoholowym stłuszczeniowym zapaleniu wątroby (NASH) oraz tętniczym nadciśnieniu płucnym (PAH).