Zarząd Krka rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za 2018 r. w kwocie 3,2 EUR na akcję, czyli około 13,69 zł. Oznacza to, że do akcjonariuszy trafił łącznie 101 835 696 EUR, około 54% ubiegłorocznego zysku.

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji KRK (KRKA) przełożyłoby się to na stopę dywidendy wysokości ok. 5,4%.

W ubiegłym roku do akcjonariuszy Krka trafiła dywidenda równa 2,9 EUR na akcję. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.