Zarząd Ten Square Games rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy 27 310 500 zł z zysku wypracowanego w 2018 r. W przeliczeniu na akcję daje to dywidendę równą 3,78 zł.

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji TEN (TSGAMES) przełożyłoby się to na stopę dywidendy wysokości ok. 3,4%.

Pozostała część zysku netto w kwocie 9 712 451 zł miała by trafić na kapitał zapasowy spółki.

Jeśli akcjonariusze przystaną na propozycję zarządu, będzie to pierwsza dywidenda Ten Square Games od debiutu na giełdzie. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.