PKO Leasing, w związku z planowanym nabyciem przez 100% akcji PCM, ogłosił kolejne wezwanie na akcje spółki. Wezwanie dotyczy wszystkich 11 908 840 akcji.

Akcje w wezwaniu będą nabywane po cenie 23,75 zł. Natomiast zapisy zostały podzielone na dwie fazy:

„i. Pierwsza faza przyjmowania zapisów będzie trwała od dnia 13 maja 2019 r. do dnia 22 maja 2019 r. (włącznie). Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji, na które złożono zapisy w I fazie przyjmowania zapisów, to 24 maja 2019 r. Przewidywany dzień rozliczenia transakcji przez KDPW w ramach I fazy to 27 maja 2019 r.

ii. Druga faza przyjmowania zapisów będzie trwała od dnia 23 maja 2019 r. do dnia 11 czerwca 2019 r. (włącznie). Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji w II fazie Wezwania to 13 czerwca 2019 r. Przewidywany dzień rozliczenia przez KDPW transakcji nabycia Akcji w II fazie Wezwania, to 14 czerwca 2019 r” – czytamy w komunikacie

Pierwsze wezwanie na akcje PCM zostało ogłoszone przez PKO Leasing na początku listopada 2018 r. Wzywający proponował wówczas 11,38 zł za akcję. Cena został później podwyższona do 23 zł, a w lutym 2018 r. PKO Leasing odstąpiło od zakupu akcji PCM w związku objęciem niewystarczającej liczby akcji.