Zarząd LTX (LENTEX) rekomenduje niewypłacanie dywidendy w 2019 r. i zawnioskował o przeznaczenie ubiegłorocznego zysku w całości na kapitał zapasowy.

Jednocześnie zarząd spółki podjął decyzję o nabyciu 2 442 918 sztuk akcji własnych, o łącznej wartości nominalnej 1 001 596,38 zł. Akcje stanowią 5% kapitału zakładowego spółki i mają zostać skupione po cenie 10,50 zł. Celem nabycia akcji jest ich umorzenie.

Jeśli akcjonariusze przystaną na propozycję zarządu, będzie to dla Lentexu pierwszy od 2013 r. rok bez dywidendy. Więcej informacji na temat dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.