OPF (OPENFIN) poinformowała o wykoniu testu na utratę wartości inwestycji w Noble Funds TFI S.A. Na podstawie analizy stwierdzono konieczność dokonania odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości inwestycji o kwotę 62 417 tys. zł.

Odpis obniży skonsolidowany i jednostkowy wynik spółki za rok 2018.

Raport roczny Open Finance ma zostać opublikowany 25.04.2018 r.