Według wstępnych, szacunkowych wyników finansowych, w III kwartale roku obrotowego 2018/2019, czyli w okresie od 1.01.2019 r. do 31.03.2019 r. ATP (ATLANTAPL) osiągnęła przychody w wysokości 67 380 tys. zł oraz zysk netto równy ok. 1 630 tys. zł

W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku oznacza to wzrost o odpowiednio 9,3% r/r w przypadku przychodów i o 74,9% r/r na poziomie zysku netto.

Raportu okresowy za III kwartał 2018/2019 ma zostać opublikowany 30.05.2019 r.