Zarząd CDR (CDPROJEKT) rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za 2018 r. w kwocie 1,05 zł na akcję. Oznacza to, że podobnie jak w 2017 roku, do akcjonariuszy trafił niemal 100,93 mln zł.

Dniem ustalenia praw do dywidendy miałby być 31 maja, natomiast dniem wypłaty 13 czerwca 2019 r.

W uzasadnieniu wniosku zarząd spółki odniósł się do zadowalającego poziomu sprzedaży osiągniętego w 2018 r. oraz wzrostu łącznej wartości środków pieniężnych i lokat w ubiegłym roku, mimo realizacji inwestycji i prac rozwojowych.

"Jednocześnie zarząd informuje, iż odstąpił od wprowadzenia stałej polityki dywidendowej z uwagi na fakt, iż jest przekonany, że dla Spółki działającej w tak konkurencyjnej branży i chcącej dynamicznie się rozwijać, najbardziej właściwą strategią jest każdorazowa ocena bieżącej sytuacji, planów biznesowych, wyzwań stojących przed Grupą i wynikających z nich potrzeb" - czytamy w komunikacie

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji CD Projekt, proponowana dywidenda przełożyłoby się na stopę dywidendy wysokości ok. 0,5%. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły