Zarząd LWB (BOGDANKA) poinformował, że Sąd Najwyższy odrzucił wniesioną przez ZUS skargę kasacyjną i roszczenie ZUS dotyczące wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe zostało ostatecznie odrzucone.

W związku z tym, zarząd spółki postanowił o rozwiązaniu rezerwy zawiązanej na roszczenia ZUS w całości, czyli w kwocie 22,7 mln zł (16,4 mln zł - kwota główna, 6,3 mln zł - odsetki). W efekcie zmianie uległy wstępne wyniki finansowe LW Bogdanka za I kwartał 2019 r.

„Zaktualizowane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za pierwszy kwartał 2019 r.:
Przychody ze sprzedaży netto: 540,8 mln zł
EBITDA: 222,9 mln zł 
EBIT: 128,0 mln zł
Zysk netto: 110,0 mln zł”
– czytamy w komunikacie

Ostateczne wyniki zostaną opublikowane 23 maja 2019 r.