Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Quercus TFI chce wyższej dywidendy od Selena FM

Udostępnij

QRS (QUERCUS), będący akcjonariuszem SEL (SELENAFM), zgłosił projekt uchwały na WZA spółki z propozycją zwiększenia kwoty dywidendy za 2018 r. do 0,6 zł na akcję. Zarząd spółki rekomendował dywidendę równą 0,3 zł na akcję.

"Spółka ma za sobą bardzo dobry rok pod względem wyników finansowych, poparty silnymi przepływami z działalności operacyjnej. Stosunek długu netto do zysku EBITDA za 2018 rok jest na umiarkowanie niskim poziomie. Pozycja gotówkowa spółki na koniec 2018 roku była wysoka. Spółka nie planuje nadzwyczajnych nakładów inwestycyjnych w najbliższym okresie. W związku z powyższym wypłata dywidendy na poziomie 60 groszy na akcje (łącznie 13 700 400,00 zł) nie wpłynie niekorzystnie na sytuację płynnościową spółki, ani na jej możliwości dalszego szybkiego rozwoju" - napisano w uzasadnieniu

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji Selena FM przełożyłoby się to na stopę dywidendy wysokości ok. 5,5%.

Jeśli akcjonariusze przystaną na propozycję Quercus TFI, będzie to najwyższa dywidenda w historii spółki. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+