Zarząd Selena FM rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy 6 850 200 zł. W przeliczeniu na akcję daje to dywidendę równą 0,3 zł. Taką samą jak w latach 2015-2018.

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji SEL (SELENAFM) przełożyłoby się to na stopę dywidendy wysokości ok. 2,5%.

"Zarząd Spółki proponuje aby dzień ustalenia prawa do dywidendy został wyznaczony na dzień 3 czerwca 2019 roku, natomiast dzień wypłaty dywidendy na dzień 7 czerwca 2019 roku" - dodano w komunikacie

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły