Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Libet prognozuje wzrost wyników w 2019 r.

Udostępnij

LBT (LIBET) prognozuje osiągnięcie w 2019 r. przychodów na poziomie 236 mln zł. EBITDA ma w bieżącym roku wynieść 40 mln zł, natomiast zysk netto 17 mln zł.

 „(…) poziom tych wyników jest istotnie inny względem wyników finansowych osiąganych przez grupę kapitałową Spółki w latach poprzednich - co wynika w szczególności z polepszenia sytuacji rynkowej, z poprawy rentowności działalności operacyjnej, na którą w głównej mierze wpływ ma przywrócenie skali działalności, ograniczenie kosztów, poprawa płynności i częściowe oddłużenie” – czytamy w komunikacie

Dodano również, że wpływ na wysokość EBITDA będą miały zdarzenia jednorazowym związane ze zbyciem niektórych aktywów spółki w kwocie 15,6 mln zł.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+