Zarząd ORB (ORBIS) podjął decyzję o podziale grupy kapitałowej na część serwisową, obejmującą świadczenie usług dla hoteli na podstawie umów franczyzy i umów o zarządzanie oraz na część związaną z posiadaniem nieruchomości hotelowych.

Podział zostanie przeprowadzony poprzez wydzielenie wszystkich składników związanych z częścią serwisową.

„Celem powyższego procesu jest umożliwienie Emitentowi skoncentrowania strategii i działalności operacyjnej na części nieruchomościowej, którą jest z powodzeniem rozwijana poprzez różne procesy inwestycyjne: rozwój organiczny, nabywanie i modernizacje istniejących budynków oraz budowę nowych obiektów, co stanowi podstawę rozwoju działalności hotelarskiej” – czytamy w komunikacie