Porozumienie BRS (BORYSZEW), IPX (IMPEXMET) oraz SPV Boryszew ogłosiło wezwanie na sprzedaż wszystkich akcji Impexmetal. Cena nabycia akcji w wezwaniu została ustalona na 4,25 zł.

"Spółka informuje, że jeśli po przeprowadzeniu Wezwania i nabyciu przez Impexmetal i Spółkę Wzywający osiągną 90% lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal, Wzywający przeprowadzą przymusowy wykup akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych (...)" - czytamy w komunikacie