Zarząd BKM (PBKM) rekomenduje niewypłacanie dywidendy w 2019 r. i zawnioskował o przeznaczenie ubiegłorocznego zysku w całości na kapitał zapasowy.

"Rekomendacja Zarządu Spółki w powyższym kształcie została podjęta w związku z przewidywanym zapotrzebowaniem finansowym wynikającym z prowadzonych i analizowanych inwestycji kapitałowych oraz planowanymi, w perspektywie do końca bieżącego roku, nakładami inwestycyjnymi związanymi z rozwojem działalności operacyjnej oraz badawczej" - czytamy w komunikacie

Jednocześnie spółka podtrzymuje funkcjonującą politykę dywidendową w perspektywie kolejnych lat.

W ubiegłym roku akcjonariusze PBKM otrzymali dywidendę równą 0,9 zł na akcję. Więcej informacji na temat dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły