Zarząd BFT (BENEFIT) rekomenduje niewypłacanie dywidendy w 2019 r. i zawnioskował o przeznaczenie ubiegłorocznego zysku w całości na kapitał zapasowy.

Jednocześnie zarząd spółki podjął decyzję o przeznaczeniu 50% skonsolidowanego zysku netto za 2018 r., czyli 57 mln zł na skup akcji własnych.

"Powyższa rekomendacja pozostaje zgodna z istotą Polityki Dystrybucji Zysków do Akcjonariuszy na lata 2016 - 2019 (...) z różnicą dotyczącą uwzględnia zysku netto Grupy Kapitałowej Spółki a nie zysku netto Spółki jako wartości bazowej dla określenia kwoty przeznaczonej na proponowany skup akcji własnych Spółki. Powyższa różnica wynika z faktu, że skonsolidowany zysk netto dokładniej odzwierciedla wyniki Grupy Kapitałowej Spółki" - czytamy w komunikacie

Jeśli akcjonariusze przystaną na propozycję zarządu, będzie to dla spółki czwarty rok bez dywidendy. Benefit dzielił się zyskiem z akcjonariuszami w latach 2012-2015. Więcej informacji na temat dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.