MLP Group opublikowało skonsolidowane wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2019 roku. W tym okresie Grupa zarobiła na czysto 12,9 mln zł niemal potrajając wynik sprzed roku. Przychody wzrosły natomiast r./r. o 25,9% do 34,8 mln zł. Konsekwentnie rosną również aktywa netto oraz wartość nieruchomości inwestycyjnych.

MLG (MLPGROUP), deweloper nowoczesnych powierzchni magazynowych, w pierwszym kwartale 2019 roku uzyskał 34,8 mln zł przychodów, czyli o 25,5% więcej w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Grupa zanotowała 23 mln zł zysku na działalności operacyjnej, co jest wynikiem blisko dwa razy wyższym niż rok wcześniej (było 13,9 mln zł). MLP Group jednocześnie niemal trzykrotnie poprawiło wynik netto wypracowując 12,9 mln zł na plusie względem 4,3 mln zł uzyskanych w pierwszym kwartale 2018 r. Deweloper powierzchni magazynowych na koniec marca 2019 r. posiadał kapitały własne (aktywa netto) o wartości 827,5 mln zł, czyli o 1,5% wyższe niż wartości wykazane na koniec 2018 roku. Z kolei wartość nieruchomości inwestycyjnych wzrosła o 3,9% do 1,5 mld zł (336,3 mln euro).

„Cały czas konsekwentnie się rozwijamy. Osiągane wyniki potwierdzają jednocześnie, że strategia zorientowana na utrzymaniu silnej pozycji na krajowym rynku oraz ekspansji zagranicznej jest słuszna i przynosi świetne efekty finansowe. Zawarta kilka dni temu umowa najmu z liderem niemieckiej branży tekstylnej na ponad 56 tys. m2świadczy również, że nasza oferta jest bardzo dobrze przyjmowana przez najbardziej wymagających klientów w Europie”  - podkreślił Radosław T. Krochta, Prezes Zarządu MLP Group S.A.

„Grupa posiada bardzo dobrą kondycję finansową. W okresie kwartale br. wypracowaliśmy bardzo wysoką rentowność operacyjną oraz netto. Jednocześnie utrzymujemy zadłużenie na bezpiecznym poziomie mając niemal pełne pokrycie zobowiązań kapitałami własnymi. Daje nam to bardzo dobrą bazę do dalszego dynamicznego rozwoju”– powiedziała Monika Dobosz, Dyrektor Finansowy MLP Group S.A.

Na koniec marca br. MLP Group miało podpisane umowy najmu na 519,7 tys. m2, czyli o 3,2% więcej niż rok wcześniej. Aktualnie w budowie pozostaje  44,2 tys. m² , z czego 39,5 tys. m2 objętych jest umowami najmu. Z kolei docelowa powierzchnia do zabudowy na posiadanych gruntach sięga blisko 1,1 mln m2, co oznacza możliwość podwojenia obecnej skali działalności.

Zgodnie ze strategią „build & hold”  MLP Group po zakończeniu budowy parków logistycznych utrzymuje je w swoim portfelu.  Doceniają to najemcy, którzy przez cały okres współpracują z tymi samymi osobami odpowiadającymi za wysoką jakość świadczonych usług.