Zarząd Instal Kraków rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy 8 742 600 zł z ubiegłorocznego zysku. W przeliczeniu na akcję daje to dywidendę równą 1,2 zł.

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji INK (INSTALKRK) przełożyłoby się to na stopę dywidendy wysokości ok. 7,2%.

"Rekomendacja Zarządu uwzględnia cele strategiczne i dalszy rozwój działalności oraz właściwe zarządzanie przepływami pieniężnymi, a także prognozowaną płynność finansową" - czytamy w komunikacie

W marcu akcjonariusze Instalu Kraków zgłosili propozycję wypłaty w postaci dywidendy 21,86 mln zł z kapitału zapasowego spółki.

"Wypłata dywidendy z kapitału zapasowego, w wysokości proponowanej przez Akcjonariuszy, stanowić będzie nadmierne wykorzystanie środków pieniężnych Spółki i może wpłynąć negatywnie na jej sytuację finansową, a tym samym na wyniki finansowe i zdolność do wypłaty dywidendy w latach kolejnych. Intencją Spółki jest wypłata Akcjonariuszom w kolejnych latach dywidendy z zysku jednostkowego netto na poziomie wyższym niż w latach ubiegłych" - dodano

W ubiegłym roku do akcjonariuszy Instalu Kraków trafiła dywidenda równa 0,3 zł na akcję. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły