OFE PZU, będący akcjonariuszem SNK (SANOK), zgłosił projekt uchwały na WZA spółki z propozycją zwiększenia kwoty dywidendy za 2018 r. do 1,5 zł na akcję. Dotychczasowy projekt uchwał przewidywał wypłatę dywidendy równej 1 zł na akcję.

"Osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe za rok 2018, bezpieczny poziom długu oraz struktura bilansu uzasadniają wypłatę dywidendy w kwocie wyższej niż propozycja Zarządu. Proponowany poziom dywidendy nie spowoduje uszczerbku w sytuacji finansowej spółki i pozwoli na jej dalszy rozwój" - napisano w uzasadnieniu

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji Sanok przełożyłoby się to na stopę dywidendy wysokości ok. 6,1%.

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły