Zarząd Fachowcy.pl Ventures poinformował o złożeniu w Sądzie Rejonowym w Warszawie uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości FAV (FACHOWCY).

Wniosek został złożony w związku z postanowieniem sądu o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego spółki.