Zarząd CIG (CIGAMES) poinformował o zawarciu umowy dystrybucyjnej dotyczącej gry "Sniper Ghost Warrior Contracts" ze spółką Koch Media. Umowa dotyczy dystrybucji tytułu na terytorium Austrii, Niemiec, Szwajcarii, krajów Beneluksu, Włoch, Hiszpanii i Portugalii.

Umowa dystrybucyjna z Koch Media GmbH jest kluczową umową dystrybucyjną dotyczącą gry SGWC spośród dotychczas podpisanych przez Spółkę z uwagi na terytorium, jakie nią objęto, wolumen gier, którego umowa ta dotyczy oraz wysokość potencjalnych przychodów Spółki. Spółka zawarła umowy dystrybucyjne dotyczące sprzedaży gry SGWC w formie fizycznych nośników na wszystkie kluczowe dla SGWC rynki zbytu z wyjątkiem Japonii i Korei Południowej, gdzie prowadzi negocjacje handlowe i gdzie otrzymała już pierwszą ofertę.

W Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz krajach Ameryki Południowej dystrybucją gry zajmować się będzie spółka zależna CI Games USA Inc.