Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Zysk netto PCC Rokita wzrósł r/r do 35,61 mln zł w II kw. 2016 r.

Udostępnij

PCR (PCCROKITA) odnotowało 35,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 14,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 39,64 mln zł wobec 17,92 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 267,45 mln zł w II kw. 2016 r. wobec 247,12 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2016 r. spółka miała 65,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 19,18 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 549,04 mln zł w porównaniu z 500,95 mln zł rok wcześniej.

"Grupa w pierwszym półroczu kontynuowała pozytywny trend w wypracowywanych wynikach. Zysk EBITDA osiągnął rekordowo wysoki poziom 106,2 mln zł i był wyższy od zysku w analogicznym okresie ubiegłego roku o 53,3 mln zł (wzrost o 100,9%). Zysk netto również istotnie wzrósł i wyniósł 65,3 mln zł w porównaniu do 19,2 mln zł w I półroczu 2015 r. (wzrost o 240,6%). Skonsolidowane przychody Grupy ze sprzedaży wzrosły wobec przychodów okresu analogicznego o 48 mln zł (wzrost 9,6%). Różnica w wynikach pomiędzy półroczem roku ubiegłego i bieżącego wynika między innymi z postoju szeregu instalacji w I kwartale 2015 roku, związanego z przełączeniem systemu produkcji chloru na nową technologię membranową" - napisali członkowie zarządu w liście załączonym do raportu półrocznego.

Na wyższe przychody I półrocza roku 2016 wobec analogicznego okresu roku ubiegłego wpłynęła przede wszystkim większa sprzedaż alkaliów oraz w mniejszym stopniu chloru, produktów chloropochodnych, jak i polioli, co umożliwiła wyższa produkcja dzięki zwiększonym zdolnościom instalacji produkcyjnych. W szczególności zwiększone zdolności produkcyjne instalacji elektrolizy w stosunku do stanu z analogicznego okresu roku ubiegłego, umożliwiły w maju 2016 r. historycznie największą produkcję i sprzedaż ługu sodowego. W I półroczu 2016 również wolumen sprzedaży polioli był na historycznie najwyższym poziomie. Bardzo duży popyt na rynku polioli wpłynął na decyzje o kolejnych inwestycjach w zwiększenie zdolności produkcyjnych w najbliższych dwóch latach, podano również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2016 r. wyniósł 70,11 mln zł wobec 23,73 mln zł zysku rok wcześniej.

PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Zakres produkowanych chemikaliów ma charakter zaopatrzeniowy dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w głównej mierze przemysły: tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od czerwca 2014 r.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus