• Wynik netto okresu na poziomie 11,8 mln EUR w porównaniu z -3,0 mln EUR w ubiegłym roku w związku ze sprzedażą nieruchomości i dodatnimi różnicami kursowymi
  • Koncentracja na odbudowie zasobów nieruchomości: zakup obiektu hotelowego w Darmstadt, otwarcie Mogilska Office w Krakowie i wzmocnienie zaangażowania w Petersburgu po zakończeniu okresu sprawozdawczego
  • Udane transakcje sprzedaży w Karlovych Varach i Budapeszcie 

 Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG rozpoczyna rok obrotowy 2019 dodatnim wynikiem za I kwartał. Wykazane 11,8 mln EUR to głównie efekt wyższych wyników uzyskanych na sprzedaży nieruchomości i dodatniego wyniku z działalności finansowej, będącego rezultatem dodatnich różnic kursowych. W bieżącym roku spółka dewelopersko-inwestycyjna koncentruje się na odbudowie zasobów posiadanych nieruchomości i na umocnieniu źródeł przychodów.  
 
„Skupiamy się na ukończeniu bieżących projektów deweloperskich i pracujemy nad szybkim uruchomieniem realizacji nowych projektów. Zakup aktywów generujących przepływy pieniężne z potencjałem na przyszłość również przyczynia się do osiągnięcia celów założonych przez nas na ten rok. Udało nam się zanotować już pierwsze sukcesy“, mówi Prezes Warimpeksu Franz Jurkowitsch.    
 
Szczegółowe informacje o wynikach za I kwartał 2019

Przychody hoteli ze sprzedaży spadły w I kwartale 2019 w porównaniu z I kwartałem 2018 o 24% do 1,8 mln EUR. Jest to głównie efekt sprzedaży spółki prowadzącej Hotel Dvořák w Karlovych Varach, która nastąpiła pod koniec lutego. O 7%, do 4,1 mln EUR, wzrosły z kolei przychody z wynajmu nieruchomości biurowych na skutek zakupu biurowca B52 w Budapeszcie w maju 2018 r. oraz ukończenia obiektu Ogrodowa Office w Łodzi w październiku 2018 r. Całościowe przychody ze sprzedaży spadły o 6% do 6,3 mln EUR.  
 
Wskaźnik EBITDA wzrósł wyraźnie z 1,3 mln EUR do 7,6 mln EUR, a powodem tego wzrostu jest głównie wynik uzyskany na sprzedaży nieruchomości. Poprawie uległ również wskaźnik EBIT z 1,2 mln EUR do 7,5 mln EUR. Wynik z działalności finansowej (wraz z wynikiem z joint ventures) wzrósł z -4,1 mln EUR do 5,7 mln EUR. Obejmuje on różnice kursowe w wys. 6,4 mln EUR (I kwartał 2018: -2,1 mln EUR). W związku z powyższym, wynik finansowy netto za I kwartał 2019 jest dodatni i wynosi 11,8 mln EUR (Q1 2018: -3,0 mln EUR). 

Zakup w Darmstadt, otwarcie biurowca w Krakowie i wzmocnienie zaangażowania w Petersburgu

Słuszność strategii WXF (WARIMPEX) potwierdzają aktualne przykłady. Po zakończeniu okresu sprawozdawczego, tzn. pod koniec kwietnia, Spółka zapewniła sobie zakup obiektu hotelowego w niemieckim mieście Darmstadt. 3-gwiazdkowy hotel konferencyjny zostanie ponownie otwarty w tym roku, a po dokonaniu rewitalizacji i przebudowy, prowadząc w nim bieżącą działalność, Warimpex planuje stworzyć obiekt pod nową marką. Działka, na której stoi hotel, posiada poza tym rezerwowy teren na dodatkowe powierzchnie biurowe i komercyjne o wysokim standardzie. 
 
Z innych rynków także dochodzą nowe wieści: w maju Warimpex dokonał oficjalnego otwarcia obiektu Mogilska Office w Krakowie. Ten supernowoczesny biurowiec klasy A został ukończony zgodnie z planem po 21 miesiącach budowy i oferuje łącznie 12 000 m² powierzchni na ośmiu kondygnacjach. Umowy najmu na większość biur zostały podpisane, a pierwsi najemcy już się wprowadzili. Również w maju Warimpex informował o zakupie 35 %-owego udziału w spółce projektowej AO AVIELEN A.G.. Z chwilą jego objęcia firma będzie w posiadaniu łącznie 90% udziałów w AVIELEN, która zajmuje się rozwojem i prowadzeniem AIRPORTCITY St. Petersburg. Ostateczne zamknięcie transakcji uzależnione jest od spełnienia warunków typowych dla tego rodzaju operacji, w szczególności od uzyskania zgody rosyjskiego urzędu antymonopolowego. 
 
Transakcje sprzedaży w Karlovych Varach i Budapeszcie

W ramach realizowanej strategii w I kwartale 2019 roku Spółka dokonała udanej sprzedaży dwóch obiektów. Pierwszym jest Hotel Dvořák w czeskim mieście Karlovy Vary, który w lutym został sprzedany prywatnemu inwestorowi, prowadzącemu działalność o międzynarodowym zasięgu. Drugim obiektem jest biurowiec Sajka w Budapeszcie, oferujący ok. 600 m² powierzchni na wynajem, który firma sprzedała na początku roku. 
 
Perspektywy

„Dzięki wpływom z wynajmu nowych obiektów – głównie obu biurowców w Polsce – oczekujemy w tym roku wyraźnego wzrostu obrotów w segmencie nieruchomości inwestycyjnych i wyższych przychodów brutto. Poza tym bardzo cieszy mnie fakt, że dzięki obiektowi zakupionemu w Darmstadt znowu będziemy działać na rynku niemieckim“, podsumowuje Jurkowitsch.