Zarząd Dino Polska poinformował, iż rozważa przeprowadzenie emisji obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji.

W ramach ustanowionego w 2017 r. programu DNP (DINOPL) może przeprowadzać wielokrotne emisje obligacji do łącznej kwoty 500 000 000,00 zł.

Jak podano w komunikacie, termin zapadalności obligacji miałby wynosić od 3 do 5 lat, a obligacje być emitowane jako zabezpieczone. Szczegółowe parametry, wartość emisji oraz wysokość oprocentowania mają zostać ustalone w procesie budowania księgi popytu, który zostanie przeprowadzony w ramach procesu emisji obligacji.