Altus TFI poinformował o zawarciu z Goodyear Holdings umowy sprzedaży łącznie 808 064 akcji DBC (DEBICA). Akcje stanowiące 5,854% ogólnej liczby głosów w spółce zostały sprzedane za łącznie 79 190 272 zł. Cena jednostkowa za akcję wyniosła 98 zł.

„W wyniku wykonania niniejszej transakcji fundusze inwestycyjne zarządzane przez Rockbridge TFI w istotny sposób zwiększą współczynnik płynnych aktywów, co stanowi realizację działania w najlepszym interesie uczestników zarządzanych funduszy” – czytamy w komunikacie

Jak podano, celem obydwu stron transakcji było zakończenie długotrwałego sporu dotyczącego spółki Dębica. ALI (ALTUSTFI) i Rockbridge TFI złożyły w tym celu zapewnienia i zobowiązania dotyczące nieangażowania się w sprawy spółki Dębica S.A. oraz Grupy Kapitałowej Goodyear.