Skonsolidowane przychody ze sprzedaży EAH (ESOTIQ) osiągnięte w maju 2019 r. wyniosły około 14,5 mln zł. W porównaniu do maja 2018 r. były wyższe o 14%. Przychody zostały zrealizowane przy powierzchni handlowej równej 18 557 m kw., o 8% większej r/r.

Przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły w ubiegłym miesiącu około 1,3 mln zł i były wyższe o 65% r/r.

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży była równa około 65%, o 4 p.p. mniej w porównaniu z marżą zrealizowaną w maju rok wcześniej.

„W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń - maj 2019 r. wyniosła około 59 proc. i według szacunków była niższa o około 4 p.p. w porównaniu z marżą osiągniętą w analogicznym okresie roku ubiegłego" – dodano w komunikacie