• Według wstępnych szacunków, w I półroczu roku obrotowego 2018/2019 przychody STL (STELMET) wyniosły ponad 263 mln zł, a skonsolidowany wynik EBITDA przekroczył 30 mln zł. Grupa zakończyła jednak okres ze stratą netto na poziomie ok. 3,5 mln zł. >>>
  • Sylwester Cacek złożył rezygnuje z pełnienia funkcji prezesa zarządu SFS (SFINKS). Chce przejść do rady nadzorczej spółki. >>>
  • Zgodnie z umową zawartą w grudniu 2018 r. UNT (UNIMOT) odsprzedał spółce GASPOL biznes butli LPG. Proces przejęcia klientów trwał od marca do czerwca 2019 r. >>>
  • W środę 26 czerwca, na NewConnect zadebiutują akcje Moonlit, krakowskiego producenta i wydawcy gier wideo. Do obrotu giełdowego trafi 5 milionów akcji, w tym 1 milion serii D sprzedawanych w publicznej ofercie. >>>
  • Marelvi Impex, dystrybutor sprzętu elektronicznego i domowego w Rumunii wynajął 8,4 tys. m2 powierzchni magazynowej w parku MLP Bucharest West MLG (MLPGROUP). >>>
  • TOR (TORPOL) podpisał z PKP PLK dwie umowy dotyczące modernizacji portu w Gdańsku. Łączna wartości podpisanych kontraktów to ok. 1,41 mld zł brutto. >>>
  • Wyniki finansowe K2I (K2INTERNT) za 2018 rok oraz list do akcjonariuszy. >>>