W ocenie zarządu ORB (ORBIS) prognozowany wynik EBITDA za bieżący rok powinien osiągnąć wartość w przedziale pomiędzy 520 - 550 mln zł.

Jak podano, publikacja prognozy ma związek z prowadzonym procesem rozdzielenia linii biznesowych spółki. I tak, wynik operacyjny EBITDA części nieruchomościowej ma wynieść od 410 do 430 mln zł.

„Prognoza ta obejmuje zyski z tytułu usług świadczonych w hotelach stanowiących własność lub dzierżawionych przez Emitenta i jego spółki zależne oraz uwzględnia ogólne koszty wsparcia” – czytamy w komunikacie

Natomiast wynik operacyjny EBITDA części serwisowej ma osiągnąć między 110 a 120 mln zł. Prognoza obejmuje m.in. zyski z tytułu umów o zarządzanie i franczyzy zawarte z podmiotami trzecimi oraz "(...) wartość wewnętrznej alokacji zysków przypisanych do części serwisowej, które staną się przedmiotem długoterminowych umów zarządzania, na podstawie których spółki zależne od Accor, po nabyciu od Emitenta działalności serwisowej, będą zarządzać wszystkimi hotelami stanowiącymi własność lub dzierżawionymi przez Emitenta i jego spółki zależne" - dodano

Prognoza uwzględnia wpływ MSSF 16 – Leasing, nie obejmuje natomiast wpływu zdarzeń jednorazowych, takich jak sprzedaż aktywów (włączając sprzedaż działalności serwisowej), aktualizacja wartości aktywów trwałych czy koszty restrukturyzacji zatrudnienia.