Przychody LiveChat były w roku obrotowym 2018/19 r. równe 109,3 mln zł, o 22,2% więcej w porównaniu z poprzednim rokiem. Zysk operacyjny wzrósł w ubiegłym roku do 70,78 mln zł z 61,36 mln zł w 2017/18 r. Natomiast zysk netto wyniósł w 2018/19 r. 57,27mln zł wobec 48,31 mln zł rok wcześniej. 

Poniżej pełna treść listu zarządu LVC (LIVECHAT) do akcjonariuszy:

Szanowni Akcjonariusze,

Za nami najlepszy rok w historii LiveChat Software i absolutnie rekordowy kwartał. W ostatnim kwartale roku zanotowaliśmy nie tylko rekordowe przychody, ale ponownie zwiększyliśmy rentowność, a marża netto wróciła do poziomu ponad 50 proc. To oczywiście oznacza też rekordowy zysk, który już tradycyjnie chcemy przekazać Wam - naszym akcjonariuszom.

Miniony rok, to dla nas również okres dużych zmian. Nasz zespół zwiększył się prawie dwukrotnie. To nasza odpowiedź na wyzwania, które przed nami stoją, a także inwestycja, dzięki której jesteśmy silniejsi niż kiedykolwiek.

Z tym zespołem, w kolejnych latach chcemy osiągać znacznie więcej. Stać nas na to, żeby konkurować z każdym. W kolejnych kwartałach będziemy pracować nad tym, żeby zdobyć silną pozycję również na rynku "enterprise”. Jest to zadanie na kolejne kwartały, może lata - ale jesteśmy przekonani, że klienci z tego segmentu w przyszłości będą dla nas coraz ważniejsi.

Jak wiecie, co miesiąc dzielimy się z Wami informacją o liczbie klientów rozwiązania "LiveQiat”. W ostatnich miesiącach nasze przychody rosły jednak szybciej, niż ta liczba. To przede wszystkim efekt naszych działań w zakresie upsellingu. Klienci widzą, że LiveQhat pomaga im w biznesie, kupują więc kolejne stanowiska i przechodzą na wyższe plany abonamentowe. Wydaje się, że m.in. dlatego po raz pierwszy analitycy, wyraźnie nie docenili wzrostu naszych przychodów.

W przyszłości sama liczba klientów będzie dla nas coraz mniej ważnym wskaźnikiem, będziemy chcieli więc żeby inwestorzy, oceniając naszą postawę, skoncentrowali się na przychodach i marżach.

W tym momencie już znacznie ponad połowa klientów korzysta z nowego "back-endu” LiveQhata, który stanowi efekt dwóch lat naszej pracy. Wprowadzenie nowej wersji LiveQhat i coraz bliższe zakończenie migracji użytkowników jest dla nas kluczowym wydarzeniem - umożliwia nam (a także zewnętrznym deweloperom) tworzenie nowych funkcjonalności i integracji, które będą stanowić wymierną wartość dla naszych klientów. Oczywiście liczymy, że dzięki temu LiveQhat będzie rósł jeszcze szybciej niż do tej pory.

Pracujemy nad szeregiem innych, istotnych zmian - w tym związanych z długością okresu próbnego (trial), a przede wszystkim zmianą modelu płatności, która może przełożyć się na wzrost ARPU. Będziemy informować o tych zmianach. LiveQhat Software to już nie tylko LiveQhat - to również kolejne produkty: ChatBot, KnowledgeBase i HelpDesk. Więcej informacji na ich temat będziemy podawać w miarę ich rozwoju. Intensywnie pracujemy nad nowymi kanałami dotarcia do potencjalnych klientów. Tutaj na wyróżnienie zasługuje rozwój naszego kanału partnerskiego. W ostatnich miesiącach nawet ponad 20% nowych klientów LiveQhat to zasługa właśnie tego źródła.

Przed nami dużo wyzwań. Rynek na którym działamy zmienia się dynamicznie, ale nadal tworzy ogromne perspektywy. Jestem przekonany, że mając tak silny zespół, będziemy w stanie na nie odpowiedzieć.

Korzystając z okazji, chciałem podziękować Akcjonariuszom za zaufanie. Nasze ambicje są ogromne, chcemy rosnąć jeszcze szybciej i głównie dlatego prowadzimy Przegląd Opcji Strategicznych. Oczywiście będziemy informować o ewentualnych wnioskach z tego procesu. Obecnie na pewno możemy potwierdzić że podtrzymujemy naszą politykę dywidendową - mamy zamiar dzielić się z Wami całym zyskiem, a także podtrzymać tradycję wypłacania zaliczek na poczet spodziewanych dywidend.

Pozdrawiam serdecznie

Szczegółowe dane finansowe LiveChat są dostępne na jej profilu w zakładce analiza finansowa.