Helio oraz Leszek Wąsowicz jako wzywający poinformowali o ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż 1 143 000 akcji HEL (HELIO). Cena nabycia akcji w wezwaniu została ustalona na 9 zł za jedną akcję.

Wzywający chcą skupić wszystkie akcji spółki znajdujące się w obrocie giełdowym i osiągnąć 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

„Zarząd Spółki informuje, że jeśli po przeprowadzeniu Wezwania, Wzywający osiągną 90% lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Wzywający przeprowadzą przymusowy wykup akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych (…)” – czytamy w komunikacie