Zarząd BBD (BBIDEV) przyjął "Program Skupu Akcji Własnych 2019". W ramach programu, spółka może skupić maksymalnie 2 mln akcji, a po scaleniu akcji BBI nie więcej niż 1,4 mln akcji.

Spółka może przeznaczyć na skup maksymalnie 4 mln zł rocznie i 8 mln zł łącznie w ramach programu. Nie może też przekroczyć kwoty kapitału rezerwowego.

Akcje będą skupowane po cenie nie mniejszej niż 0,50 zł i większej niż 2 zł przed scaleniem akcji, natomiast po, będzie to odpowiednio minimum 5 zł i maksymalnie 20 zł za akcję.

Akcje będą skupowane w celu ich umorzenia. Skup potrwa do 30 czerwca 2021 r.