Zarząd LVC (LIVECHAT) proponuje, aby za rok obrotowy 2018/2019 do akcjonariuszy spółki trafiło łącznie 50,21 mln zł, czyli 1,95 zł na akcję. To najwyższa dywidenda w historii spółki, a biorąc pod uwagę jej aktualny kurs akcji, taka kwota przełożyłaby się na łączną stopę dywidendy równą ok. 6,2%.

Posiadacze akcji LiveChat w styczniu otrzymali już zaliczkę na poczet dywidendy za 2018/2019 równą 0,54 zł na akcję, a kolejna w takiej samej wysokości trafi do nich w sierpniu.

"przy uwzględnieniu zaliczek na poczet dywidendy (...) pozostająca do wypłaty dywidenda za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 kwietnia 2018 roku i kończący w dniu 31 marca 2019 roku zostanie wypłacona akcjonariuszom w kwocie 22 402 500,00 PLN, to jest w kwocie 0,87 PLN na jedną akcję" - czytamy w komunikacie

Proponowany dzień ustalenia praw do dywidendy to 14 sierpnia 2019 r., a dzień wypłaty to 21 sierpnia 2019 r.

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły