Zarząd CIG (CIGAMES) podjął decyzję o odwołaniu prognozy przepływów finansowych za okres od IV 2018 r. do III kwartału 2019 r.

Wówczas spółka prognozowała, że przychody z dystrybucji cyfrowej będą równe 3,26 mln zł w IV kw. 2018 r., 3,31 mln zł w I kw. 2019 r., a także 2,89 mln zł i 3,17 mln zł w kolejnych dwóch kwartałach bieżącego roku. 

Jak podano, decyzja o odwołaniu prognoz jest spowodowana m.in. zakończeniem współpracy z Defiant Studios LLC, a w efekcie znaczącego spadku nakładów inwestycyjnych związanych ze zmianą zespołu produkcyjnego gry "Lords of the Fallen 2", a także rozpoczęciem przez spółkę rozmów z potencjalnymi podwykonawcami tej gry. Wśród czynników wymieniono także emisję akcji serii H.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, po starannym przeanalizowaniu całokształtu sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej CI Games, w ocenie Zarządu odwołanie prognozy jest uzasadnione. Jednocześnie Zarząd Spółki podjął decyzję o niepublikowaniu kolejnej prognozy. Zarząd Spółki wskazuje, że środki posiadane obecnie przez Spółkę pozwalają na dalszą realizację strategii Spółki i Grupy Kapitałowej CI Games oraz produkcję gry "Sniper Ghost Warrior Contracts", której premiera odbędzie się w 2019 roku. Spółka będzie realizować cele emisyjne sformułowane w związku z emisją akcji serii H po zaksięgowaniu wpływów z tej emisji” – napisano w komunikacie