Zarząd MRC (MERCATOR) wstępnie szacuje, że w II kwartale 2019 r. spółka wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w kwocie 136,5 mln zł. To 55% wzrost wobec 88,3 mln zł odnotowanych w analogicznym kwartale 2018 r.

Skonsolidowany wynik EBITDA miał w zakończonym kwartale wynieść ok. 6,8 mln zł, czyli o 14% mniej w porównaniu do II kwartału 2018 r.

Zgodnie z wstępnymi szacunkami wzrost odnotowano natomiast na poziomie skonsolidowanego zysku netto. Wstępne dane zakładają, że wyniesie on 1,2 mln zł wobec 0,3 mln zł osiągniętych w drugim kwartale ubiegłego roku.

Ostateczne dane zostaną opublikowane w raporcie za pierwsze półrocze 2019 r., który ma się ukazać 16 września 2019 r.