Zarząd BDX (BUDIMEX) szacuje, że skonsolidowany wynik finansowy netto w II kwartale 2019 r. wyniósł 44 miliony zł. To o 21 mln zł mniej w stosunku do zysku osiągniętego w analogicznym okresie roku poprzedniego (-32% r/r).

Natomiast wynik netto segmentu budowlanego za II kwartał 2019 r. był równy 21 mln zł, czyli o 25 mln zł mniej wobec wyniku II kwartału poprzedniego roku (-54%).

„Spadek skonsolidowanego wyniku netto wynika przede wszystkim ze spadku rentowności w segmencie budowlanym w efekcie wzrostu cen materiałów oraz usług podwykonawczych” – czytamy w komunikacie