BHW (HANDLOWY) podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego, którego wielkość szacuje na 53 mln zł. Odpis obniży wynik finansowy netto banku w II kwartale 2019 r.

Jak podano, odpis ma związek z restrukturyzacją jednego z klientów korporacyjnych banku. Kwota ekspozycji związanej z finansowaniem klienta na dzień 11 lipca 2019 r. wynosiła 124,5 mln zł.