Podczas NWZ akcjonariusze TRK (TRAKCJA) zdecydują o przeprowadzeniu dwóch emisji akcji. Emisje mają dotyczyć nie więcej niż 10 279 909 akcji zwykłych na okaziciela serii B, a także akcji zwykłych imiennych serii C.

Akcje nowych emisji mają zostać zaoferowane akcjonariuszom, którzy będą posiadać akcje spółki w liczbie reprezentującej więcej niż 0,5% jej kapitału zakładowego w dniu rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

„Emisja Akcji Serii B oraz Akcji Serii C umożliwi Spółce pozyskanie kapitału, który zostanie przeznaczony na bieżące potrzeby finansowe Spółki oraz pozwoli na dokonanie refinansowania aktualnego zadłużenia Spółki. Ponadto, realizacja oferty akcji jest niezbędna do pozyskiwania i realizacji projektów realizowanych przez Spółkę w ramach segmentów operacyjnych, w których działa Spółka. Ponadto zdaniem Zarządu, pozyskany (...) kapitał pozwoli na wsparcie dalszego funkcjonowania Spółki. Należy również podkreślić, że podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji jest jednym z warunków uzyskania przez Spółkę nowego finansowania dłużnego od instytucji finansowych w ramach prowadzonego obecnie przez Spółkę procesu refinansowania zadłużenia” - czytamy w opinii zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się 9 sierpnia 2019 r.