MDI (MDIENERGIA) zawarła przedwstępną umowę ze spółką VisaVento Bau dotyczącą budowy parku wiatrowego Sompolno o łącznej mocy 37,5MW. Wartość inwestycji to nie mniejszej niż 29 000 000 zł.

Podpisana przez spółki umowa reguluje prawa i obowiązki stron w procesie negocjacji szczegółowych warunków realizacji inwestycji.

„Intencją Stron jest uzgodnienie szczegółowych postanowień Umowy Ostatecznej związanej z realizacją zadania inwestycyjnego i zawarcie jej w terminie do dnia 30 grudnia 2019 roku. W przypadku braku porozumienia pomiędzy Stronami i nie zawarcia Umowy Ostatecznej w terminie do 30 grudnia 2019 roku Umowa Przedwstępna wygasa” – czytamy w komunikacie