• W II kwartale 2019 r. zarządzający Aviva TFI nie omijali sektora gamingowego i 4 kwartał z rzędu zwiększali zaangażowanie w akcje CDR (CDPROJEKT). Nie zapominali też o mniejszych spółkach, jak CHP (CHERRY). >>>
  • Wolumen sprzedaży gazu ziemnego przez PGN (PGNIG) był w II kwartale 2019 r. równy szacunkowo 6,05 mld m3. W analogicznym okresie ubiegłego roku było to 5,44 m3 gazu. >>>
  • MLG (MLPGROUP) podpisała z Nieten umowę najmu 5 tys. m2 powierzchni magazynowej w parku logistycznym MLP Pruszków II. >>>
  • Dekpol wybuduje dla firmy Gamet nową halę magazynową o powierzchni około 7200 m2. Inwestycja zostanie zrealizowana w formule „zaprojektuj – wybuduj” na terenie działającego zakładu w Toruniu. >>>
  • Zgodnie z przedstawionymi przed STX (STALEXP) wstępnymi wynikami za I półrocze 2019 r., spółka wypracowała w tym okresie 37,54 mln zł zysku netto. To znacznie mniej podczas pierwszych sześciu miesięcy ubiegłego roku. >>>
  • W ciągu pierwszych sześciu miesięcy ESS (ESSYSTEM) wypracowała wstępnie zysk netto w wysokości ok. 5,1 mln zł, o 31,9% wyższy niż w analogicznym okresie 2018 r. >>>