Ubiegłoroczna po-getbackowa trauma zaczyna ustępować. Oczywiście inwestorzy mają wiele innych zmartwień, ale z odczytu wskaźnika nastroju Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych jasno wynika, że byki zaczęły wyraźnie dominować nad niedźwiedziami.

Pierwsza reakcja podpowiada, że taki odczyt może sugerować pogorszenie koniunktury na GPW (i zapewne innych rynkach też). I faktycznie nie można wykluczyć jakiejś korekty w najbliższych tygodniach.

Jednakże warto spojrzeć na to, co się dzieje z nieco dłuższej perspektywy. Poniższy autorski wykres Tomasza Hońdo przedstawia 42-miesięczny cykl Kitchina na GPW. Historyczna zależność z WIG była – przynajmniej jak do tej pory – zdumiewająco wysoka. Zgodnie z nią, właśnie zaczynamy dłuższą tendencję wzrostową, z prawdopodobnym nowym rekordem wszechczasów na WIG.

Reasumując, nastroje polskich inwestorów wyraźnie poprawiły się w ostatnich 2 miesiącach. To oznacza, że nie można wykluczyć korekty w kolejnych tygodniach. Jednak cykl Kitchina napawa nas optymizmem co do dalszej perspektywy na GPW, włącznie z oczekiwaniem na nowy rekord hossy, co po ubiegłorocznej traumie dla wielu inwestorów może okazać się sporym zaskoczeniem.

Autor jest założycielem i Prezesem Zarządu Quercus TFI S.A. 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie edukacyjno – informacyjny / promocyjny i stanowi on wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawno - podatkowej. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani publicznego proponowania w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej. Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.
Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.