Podczas NWZ akcjonariusze MSZ (MOSTALZAB) zdecydowali o dokonaniu scalenia akcji spółki. Dotychczasowa nominalna wartość akcji zostanie zmieniona z 1 zł na 2 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby wszystkich akcji o połowę, do 74 565 269. Wysokość kapitału zakładowego spółki nie ulegnie zmianie.

Jak informowano w czerwcu, poprzez scalenie, spółka chce usunąć przyczynę kwalifikacji jej akcji do segmentu Lista Alertów i wrócić do notowań ciągłych.