AmRest Holdings SE podpisał umowę z Glovoapp23 S.L., (“Glovo”), w wyniku której EAT (AMREST) sprzeda 100% udziałów w Restaurant Partner Polska Sp. z o.o. (PizzaPortal) na rzecz Glovo za łączną cenę 30 mln EUR plus 5 mln EUR kwoty warunkowej. Rozliczenie ceny sprzedaży może nastąpić częściowo w udziałach Glovo, a częściowo w gotówce.

Glovoapp23 S.L. jest właścicielem aplikacji Glovo – jednej z wiodących w Europie platform do zamawiania online oraz dowozu posiłków i innych dóbr konsumpcyjnych. Obecnie Glovo ma ponad 5,5 miliona użytkowników i 16 000 stowarzyszonych partnerów. Platforma funkcjonuje w 202 miastach w 26 krajach w rejonie Europy, Środkowego Wschodu, Sub-Afryki oraz Ameryki Południowej.