Rada Nadzorcza IFI (IFIRMA) pozytywnie zaopiniowała uchwałę zarządu spółki dotyczącą wypłaty zaliczki na poczet dywidendy w kwocie 0,04 zł na akcję. Całkowita kwota wyniesie więc 256 000 zł.

Wypłata kwartalnej dywidendy za II kwartał 2019 r. została ustalona na 23.09.2019 r. Dzień ustalenia praw do wypłaty dywidendy to natomiast 30.09.2019 r.

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły