Według danych pochodzących z systemów sprzedaży, LVC (LIVECHAT) miał 1 września 2019 r. 28 255 klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat.

Uwzględniając odejścia, liczba klientów spółki wzrosła więc w sierpniu o 242.

Na początku sierpnia 2019 r. spółka miała 28 013 klientów, a 1 września 2018 r. 25 242.