ACT (ACTION) opublikował aktualizację prognoz wyników finansowych na lata 2019-2028. Zgodnie z przedstawionymi danymi w 2019 r. spółka ma wygenerować przychody równe 1 592 mln zł oraz zysk netto w wysokości 4,1 mln zł. W dwóch kolejnych latach przychody mają być zbliżone do 1 589 mln zł natomiast wynik netto w 2020 ma wzrosnąć do 9,2 mln zł, by rok później utrzymać się na zbliżonym poziomie.

W październiku ubiegłego roku spółka prognozowała, że w bieżącym roku osiągnie 1 539,96 mln zł przychodów, a w 2020 r. 1 612,37 mln zł. EBITDA w 2019 i 2020 r. miał być wyższy niż przewidują to aktualne szacunki i wynieść odpowiednio 16,1 mln zł i 18,19 mln zł. 

„W ocenie Spółki konieczność aktualizacji prognozy wynika z faktu ostatecznego sprecyzowania Propozycji Układowych złożonych w Sądzie w dniu 7.08.2019 r. i ich założeń w zakresie wysokości i czasu trwania spłat dokonywanych przez Spółkę w wykonaniu układu” – czytamy w komunikacie