Największy dotychczas akcjonariusz BKM (PBKM) – zagraniczny fundusz Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS, zwiększył zaangażowanie w akcjonariacie Polskiego Banku Komórek Macierzystych z 19,75% do 31,62% udziału w ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Transakcje zostały przeprowadzone przez Active Ownership Fund w dniach od 3 do 5 września 2019 r. na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Obecnie bezpośrednio w posiadaniu funduszu Active Ownership Fund oraz pośrednio w podmiotach: Active Ownership Capital S.à r.l., Active Ownership Advisors GmbH, Active Ownership Investments Ltd., Tamlino Import & Advisory LP, Tamlino Investments Ltd., znajduje się 1 796 573 akcji spółki PBKM uprawniających do 1 796 573 głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

- Istotne zwiększenie udziału w akcjonariacie przez fundusz Active Ownership Fund jest dla nas potwierdzeniem, że Grupa PBKM jest atrakcyjnym podmiotem dla zagranicznych inwestorów. Konsekwentnie realizowana strategia Grupy PBKM doprowadziła nas do pozycji lidera na rynku rodzinnego bankowania krwi w Europie. Zamierzamy nadal dynamicznie zwiększać udział w rynku i rozwijać nasze usługi, a posiadanie stabilnego i zorientowanego na długoterminową inwestycję akcjonariusza będzie bardzo pomocne w osiągnięciu naszych celów. Liczymy również, że fundusz Active Ownership Fund, który ma swojego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej PBKM, będzie aktywnie wspierał spółkę w kolejnych akwizycjach - mówi Jakub Baran, współzałożyciel, akcjonariusz i Prezes Zarządu PBKM S.A.

Active Ownership Fund jest podmiotem zależnym od Active Ownership Capital S.a r.l., która jest współkontrolowana przez Active Ownership Advisors GmbH (spółka zależna od Floriana Schuhbauera) oraz przez Active Ownership Investments Ltd. (spółka pośrednio zależna, poprzez Tamlino Import & Advisory LP oraz Tamlino Investments Ltd., od Klausa Röhriga).