Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Konferencja po wynikach finansowych R22 za rok obrotowy 2018/19 [transkrypcja]

Udostępnij

 

Zapis przebiegu konferencji wynikowej spółki R22 z 5 września 2019 roku, w trakcie której zarząd prezentował wyniki finansowe R22 wypracowane w roku obrotowym 2018/2019 oraz przedstawił własne oczekiwania na kolejne miesiące.

Załącznikiem do tej wiadomości jest materiał prezentowany w trakcie spotkania.

W oddzielnym tekście, dostępnym dla abonentów BR Premium, prezentujemy zapis przebiegu sesji pytań i odpowiedzi z tego spotkania.

 

[...] 

            Jakub Dwernicki: R22 cały czas poszerza portfolio usług. Oczywiście główną osią naszych usług są usługi hostingowe, domeny. Od niedawna, o tym będziemy mówić troszkę później, dołączyły też produkty związane z e-commerce’em, ze sklepami. Mamy platformę omnichannelową, w której poszerzamy portfolio usług, od niedawna usługi typu push. Oczywiście cała gama usług komunikacji mobilnej – SMS-owej, mailowej. Tak że tutaj w Vercomie mamy bardzo silny rozwój w ostatnim kwartale, w ostatnich w zasadzie dwóch czy trzech kwartałach już w tej chwili. Ten rozwój cały czas można powiedzieć, że wręcz przyspiesza.

         Budujemy lidera rynku w Europie Centralnej. Naszym celem jest podwojenie skali biznesu w ciągu dwóch najbliższych lat. Jesteśmy dzisiaj graczem top3 w Polsce. Jesteśmy graczem numer 1 w Rumunii. W ostatnim kwartale udało nam się też pojawić się w Chorwacji, gdzie nabyliśmy spółkę  Avalon d.o.o z 17-procentowym udziałem w rynku. Oczywiście planujemy kolejne przejęcia w rejonie.

         Jeżeli chodzi o Rumunię, to bardzo istotne jest umocnienie naszej pozycji lidera rynku. Dokonaliśmy akwizycji trzech kolejnych spółek, poszerzyliśmy udział w rynku do 25 procent, mamy 50 tysięcy klientów. Jeżeli chodzi o Chorwację, to jest to spółka, tak jak już wspomniałem wcześniej, z 17-procentowym udziałem w rynku, która generuje około miliona złotych EBITDA, posiada około 10 tysięcy klientów i około 4 milionów złotych przychodu.

         Z czego bardzo się cieszymy, to jest zainwestowanie w spółkę Blugento. To się wydarzyło w ostatnim kwartale. To jest spółka, która „uSASowiła” bardzo popularną platformę e-commerce’ową, jaką jest Magento. Magento charakteryzuje się bardzo dużym zapotrzebowaniem ze strony rynku, jest platformą bardzo rozbudowaną o bardzo bogatej funkcjonalności, bardzo dużej elastyczności, ale jednocześnie jest to platforma, która jest bardzo droga we wdrożeniu i w eksploatacji.

         Spółka Blugento, udało jej się zachować wszystkie dobre cechy Magento i pozbyć się tych słabszych, związanych z kosztami. Tak naprawdę dzięki oprogramowaniu, które posiada, dzięki takiej nakładce spowodowała automatyzację i procesu uruchamiania klienta, i procesu dalszej jego obsługi. Dzięki temu już za dosłownie paręset euro miesięcznie klienci mogą korzystać z dobrodziejstw platformy Magento. To jest bardzo, bardzo ważne w dzisiejszym rozwoju e-commerce’u i zapotrzebowaniu ze strony klientów na takie właśnie platformy.

         Platforma Blugento jest dzisiaj obecna w Rumunii, natomiast w najbliższej przyszłości uruchamiamy, bo to jest kwestia już tego miesiąca, uruchamiamy także platformę Blugento w Polsce, a w niedalekiej przyszłości także we Francji. Jako R22 zainwestowaliśmy tam milion euro z opcją na możliwość inwestowania kolejnych środków.

         Tutaj nie będę wielce powtarzał, bo mówiliśmy o tym już wielokrotnie, oczywiście w ciągu ostatniego roku rachunkowego zainwestowaliśmy także w dwie bardzo atrakcyjne spółki, jakimi są User.com i Appchance. User.com to narzędzia do automatyzacji marketingu, zwiększania efektywności stron internetowych naszych klientów czy też samej efektowności kampanii sprzedaży. Appchance – spółka o bardzo silnych kompetencjach w rynku mobile, z którą już w Vercomie udało nam się wypracować produkt mobilny, jakim jest usługa push, a wkrótce pojawi się też nowy produkt w H88.

         Teraz oddaję głos Robertowi Stasikowi, dyrektorowi finansowemu, który omówi bardziej szczegółowo wyniki finansowe.

 

         Robert Stasik: Witam Państwa raz jeszcze. Tak jak zostało wspomniane na początku, za nami kolejny rekordowy kwartał. Na poziomie przychodów przekroczyliśmy w czwartym kwartale roku obrotowego 40 milionów złotych przychodu, co oznacza, że wzrost ponad 30 procent w stosunku do analogicznego kwartału zeszłego roku.

         Co bardzo istotne, w jeszcze wyższym tempie zwiększają się zyski grupy R22. Dzięki z jednej strony wzrostowi przychodów, ale też podniesieniu rentowności zysk EBITDA wyniósł w ostatnim kwartale prawie 11 milionów złotych. Jest to już piąty kwartał z rzędu, gdzie odnotowujemy rekordowy poziom zysku EBITDA mimo wszelkich czynników sezonowych.

         Warto też dodać, że w tym wyniku EBITDA za ostatni kwartał nie są uwzględnione wyniki świeżo przejętych trzech spółek na rynku rumuńskim oraz spółki chorwackiej. Stąd też należy się spodziewać kolejnego co najmniej jednego miliona złotych przychodów kwartalnych z tego tytułu akwizycji hostingowych w kolejnych kwartałach, oprócz oczywiście obecnego wzrostu organicznego.

         W jeszcze większym stopniu niż zysk EBITDA rośnie zysk netto. W szczególności na poziomie tego najbardziej chyba istotnego dla akcjonariuszy czyli zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej odnotowaliśmy ponad 70-procentowy wzrost w minionym kwartale do poziomu 3,3 miliona złotych. Co ważne, na poziomie wyników rocznych ten zysk netto do jednostki dominującej wyniósł w tym minionym roku już ponad 11,5 miliona złotych. Również jest to wzrost rok do roku o przeszło 70 procent.

         W kolejnych kwartałach ten zysk będzie jeszcze większy z samego tytułu wykupu akcjonariusza mniejszościowego w segmencie hostingu, o którym to wykupie powiem parę słów więcej w dalszej części prezentacji.

         Podsumowując jeszcze cały rok obrotowy, trend z ostatniego kwartału jest zbieżny z trendem całego roku, czyli ponad 30 procent wzrostu przychodów, czyli blisko 150 milionów złotych łącznych przychodów w minionym roku obrotowym i blisko 38 milionów zysku EBITDA nieuwzględniającego kosztów transakcyjnych.

         Warto też zwrócić uwagę na wykres na dole pokazujący, że w ciągu tych ostatnich, czyli od 2016, skala spółki wzrosła blisko trzykrotnie. Przychody zwiększyły się ponad trzykrotnie, a prawie trzykrotnie wzrósł skorygowany zysk EBITDA.

         Warto też cały czas przypominać, i będę to robił, jaka jest zdolność naszego biznesu do generowania gotówki. Ona jest, uważam, bardzo wysoka. W tym kwartale konwersja EBITDA na przepływy operacyjne to ponad 80 procent, a na zdelewarowane FCF czyli przepływy operacyjne pomniejszone o nakłady inwestycyjne w roku obrotowym 2018/19 jest to poziom około 70 procent.

         Dzięki takiej wysokiej zdolności generowania gotówki jesteśmy w stanie obsługiwać zadłużenie i dalszy wzrost, w dalszym ciągu, finansować środkami własnymi oraz zadłużeniem, bez potrzeby sięgania po zewnętrzny kapitał niedłużny, a dodatkowo pozwala nam to generować nadwyżki gotówkowe, które możemy przeznaczyć na dystrybucję do akcjonariuszy.

         W tym kwartale, już przechodząc może trochę do poszczególnych segmentów, tak jak już prezes wspomniał na samym początku, szczególnie cieszy nas w tym kwartale segment Omnichannel Communication, który po przejściowym spowolnieniu w zeszłym roku wraca do bardzo wysokiego tempa wzrostu. W ostatnim kwartale to ponad 30 procent wzrostu przychodów dzięki zarówno wzrostowi liczby klientów (w totalu rok do roku przybyło nam ponad 660 tysięcy klientów). Wzrost zarówno w segmencie klientów enterprice, czyli tych dużych podmiotów, jak i małych i średnich przedsiębiorstw.

 

         Jakub Dwernicki: Warto zaznaczyć, że ten wzrost jest taki bardzo kaloryczny, bo z jednej strony mamy do czynienia ze wzrostem liczby klientów, przy jednoczesnym wzroście ARPU, czyli mamy do czynienia z takim podwójnym sprzężeniem.

 

         Robert Stasik: Tak, i to właśnie o czym mówi prezes, przekłada się na marżowość. Zysk EBITDA wzrósł rok do roku o ponad 75 procent, czyli w minionym kwartale to już blisko 4,5 miliona złotych czystego zysku z tego zysku EBITDA. To tak jak zostało wspomniane, zarówno dzięki wzrostowi liczby klientów, ale również dzięki wzrostowi marżowości i budowie ARPU, w dużej mierze dzięki rozszerzeniom produktowym, które oferujemy, czyli zarówno platforma Reopen, jak i wdrażana ostatnio platforma Redlink Mobile Push.

         W segmencie hostingu również odnotowujemy rekordowe wzrosty. Przychody rok do roku wzrosły o ponad 50 procent, EBITDA o ponad 60 procent. Tu oczywiście oprócz wzrostu organicznego do wzrostu wyników przyczyniły się akwizycje na rynku rumuńskim. Struktura sprzedaży jest relatywnie stabilna, czyli po przejęciu spółek w Rumunii ta struktura sprzedaży – czyli 60-procentowy udział usług hostingowych, 25-procentowy udział domen, 16-procentowy udział usług dodatkowych – relatywnie się nie zmienił. To też pokazuje, że na wszystkich rynkach firmy hostingowe działają w podobnym modelu i w podobnym schemacie i te rynki specjalnie, poza oczywiście pewnymi lokalnymi aspektami, co do zasady się specjalnie od siebie nie różnią.

         W segmencie hostingu kontynuujemy trend w zakresie wzrostu liczby klientów, ale również wzrostu ARPU. ARPU na usługach hostingowych w minionym roku obrotowym wyniosło 230 złotych, a na usługach domen 66 złotych.

 

         Jakub Dwernicki: Warto tu zaznaczyć, że ARPU już w tej chwili przekroczyło deklarowane przez nas wcześniej wartości, które na etapie IPO deklarowaliśmy, jakie osiągniemy w tym czasie, a więc tutaj jesteśmy wręcz powyżej deklaracji.

 

         Robert Stasik: Cały czas również oprócz patrzenia na liczbę klientów i na ARPU, mocny nacisk kładziemy na wskaźniki jakości świadczonych usług pokazujące, jak klienci nas odbierają, jak odbierają nasze usługi. NPS na bardzo wysokim poziomie, około 50 punktów, a czas reakcji na zapytania klienta wynosi nieco ponad 10 minut.

 

         Jakub Dwernicki: I tu warto zaznaczyć, że ten czas reakcji to nie jest jakaś automatyczna odpowiedź, tylko to jest już rzeczywiste rozwiązanie problemu klienta.

 

         Robert Stasik: Przechodząc pewnie do istotnych wydarzeń w tym minionym okresie, a w tym wypadku nawet wykraczających trochę poza okres rachunkowy, musimy przede wszystkim wspomnieć o wykupie akcjonariusza mniejszościowego czyli funduszu 3TS Capital Partners, który zrealizowaliśmy na mocy porozumienia z marca tego roku. Pierwsza część tego wykupu zrealizowała się zaraz po dacie bilansowej czyli 1 lipca 2019 roku. Czyli odpowiednio R22 oraz Vercom SA, czyli spółka zależna od R22, wykupiły po 7,12 procent akcji R22 dokładnie za połowę deklarowanej łącznej ceny czyli 13,6 miliona euro. Druga część tego wykupu planowana jest na luty roku 2020.

         Przy tej okazji chciałbym poruszyć dwie ważne kwestie odnośnie dalszych planowanych kroków. Z jednej strony chciałbym podkreślić, że celem R22 jest docelowo odkupienie od Vercomu istniejących akcji H88, tak ażeby 100 procent segmentu hostingu było bezpośrednio w posiadaniu R22. Ponad to jeżeli chodzi o drugi, już ten końcowy wykup akcji 3TS-u 10 lutego, transakcja ta będzie sfinansowana w całości długiem bankowym. Wspomniany obecny poziom zadłużenia bankowego na poziomie około 1,3 EBITDA z dużym zapasem pozwala na sfinansowanie tego wykupu właśnie długiem. Wielokrotnie deklarowaliśmy, że zakładamy taki docelowy poziom zadłużenia w przedziale 2-2,5 EBITDA i bez najmniejszych problemów będziemy w stanie ten wykup właśnie w oparciu o środki własne i dług zrealizować, bez potrzeby sięgania po jakikolwiek zewnętrzny kapitał inny niż dług bankowy.

 

         Jakub Dwernicki: Warto może tu wyjaśnić, dlaczego podajemy przedział 2-2,5 razy EBITDA. Oczywiście to jest zależne od tego, czy w tym czasie pojawią się jeszcze jakieś dodatkowe akwizycje.

 

         Robert Stasik: Dokładnie. Bo to też warto wspomnieć, że fakt wykupu 3TS-u i finansowania tego długiem nie oznacza, że planujemy wstrzymać działalność akwizycyjną, jaką prowadzimy do tej pory. Dalej będziemy szukać wzrostu oprócz wzrostu organicznego również drogą przejęć.

         Przejdźmy może do takiego slajdu, który do tej pory trochę na naszych prezentacjach się nie pojawiał, ale warto, szczególnie teraz, odnieść się do naszej obecności na GPW. Analizując to minione półtora roku, tu pewnie jesteśmy zgodni, że jesteśmy jako zarząd, jako spółka bardzo zadowoleni z naszej obecności. Tu widzimy nawet na załączonym wykresie, iż mimo relatywnie niekorzystnej koniunktury na giełdzie – sWIG80, którego jesteśmy członkiem od 15 marca 2019 roku, w tym minionym roku obrotowym indeks spadł o blisko 7 procent – a mimo to udało nam się odnotować wzrost kursu, czyli przebiliśmy nasz indeks o blisko 9 procent.

         Szczególnie dobrze ma się sytuacja w obecnym roku kalendarzowym. Od początku roku zyskaliśmy ponad 30 procent. Znaczy to jest stan na wczoraj. Nie wiem, jak wygląda sytuacja dzisiaj, ale zakładam, nawet mam nadzieję, że jest to więcej niż 30 procent wzrostu.

         W międzyczasie warto też wspomnieć, że na początku lipca dokonaliśmy skupu akcji własnych o wartości 2 miliony złotych, czyli za 2 miliony złotych skupiliśmy 80 tysięcy akcji R22 po cenie 25 złotych. Jednocześnie przy tej okazji chciałbym wspomnieć, iż my jako zarząd planujemy w niedługim czasie, należy się spodziewać z naszej strony w najbliższym czasie deklaracji informacji w zakresie podziału zysku za miniony rok obrotowy. Nie ukrywaliśmy i pewnie nie będziemy dalej ukrywać, że intencją zarządu – również jako akcjonariuszy, bo obaj jesteśmy akcjonariuszami – jest wypłata dywidend. Szczegółów można się spodziewać w ciągu naprawdę najbliższych dni.

         Pewnie warto na koniec jeszcze podsumować cele na najbliższy rok.

 

         Jakub Dwernicki: Naszym celem jest oczywiście zdobycie pozycji lidera rynku Europy Centralnej. Oczywiście rynku usług, w zakresie których działamy, czyli przede wszystkim usług hostingowo-domenowych i związanych z automatyzacją i cyfryzacją biznesu. Chcemy oczywiście utrzymać obecne tempo wzrostu, nieustannie z jednej strony powiększając bazę klientów, z drugiej poprawiając ARPU, oferując coraz to bogatsze portfolio produktowe.

         Jak widzicie Państwo, jesteśmy coraz bardziej aktywni w tym regionie, w którym działamy. Rozszerzamy portfolio produktowe. Od niecałego roku też bardzo intensywnie pracujemy nad kwestią związaną z rebrandingiem czy też scaleniem wszystkich naszych marek hostingowych, których jest w tej chwili kilkanaście. Ten proces jest bardzo intensywny i wkrótce też rozpocznie się konsolidacja marek hostingowych.

         I to chyba wszystko. Zapraszamy do pytań. Na ten moment dziękujemy bardzo za uwagę i czekamy na Państwa pytania.

 

Zapis przebiegu sesji pytań i odpowiedzi prezentujemy w oddzielnym dokumencie, dostępnym dla abonentów BR Premium.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus