W pierwszym półroczu 2019 r. przychody TRK (TRAKCJA) wyniosły 655,4 mln zł i były o ponad 13% wyższe niż w tym samym okresie 2018 r. W ciągu tego okresu spółka odnotowała ujemną rentowność na poziomie ok. 5,4%. W ostatnim okresie w strukturze sprzedaży rośnie udział nowych kontraktów. Zysk brutto ze sprzedaży za okres 6 miesięcy 2019 roku wyniósł 5,5 mln zł.

„Konsekwentnie stabilizujemy naszą sytuację ekonomiczną – mówi prezes Marcin Lewandowski. Uzyskaliśmy finansowanie pomostowe i jesteśmy na ostatniej prostej do zapewnienia pełnego finansowania działalności. W tym roku podpisaliśmy już kontrakty o wartości prawie 470 mln zł ofertowane na znacznie lepszych warunkach, zaś jako lider kilku konsorcjów czekamy na zawarcie kolejnych umów wartych blisko 960 mln zł w postępowaniach, gdzie nasze oferty są na pierwszym miejscu.  Porządkujemy także nasz obecny portfel kontraktów - zawarliśmy ugodę rozwiązującą jedną z umów drogowych oraz negocjujemy warunki dalszej współpracy na kolejnych zadaniach.”

Prognozy podstawowych pozycji finansowych na najbliższe lata są dostępne dla abonentów Biznesradar Premium na profilu spółki w zakładce PROGNOZY

Trakcja PRKiI uznaje także swoje  prawo do roszczeń o łącznej wartości przekraczającej 320 mln zł, z których ponad 155 mln zamierza dochodzić na drodze sądowej, zaś ponad ok. 165 mln zł na drodze kontraktowej.

Przychody z działalności zagranicznej Grupy Trakcja w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku wzrosły o blisko 40 %, przy czym największą dynamikę wzrostów przychodów zanotowano na Ukrainie, Łotwie i w Szwecji.