Zarząd APR (AUTOPARTN) podał wstępne skonsolidowane wyniki finansowe za II kwartał 2019 r. Zgodnie z przedstawionymi danymi, zysk netto spółki spadł w zakończonym kwartale o niemal ¼ do 13,5 mln zł. Spadek odnotowano również na poziomie zysku operacyjnego, który wyniósł 19,2 mln zł, o -13,2% mniej niż w II kwartale ubiegłego roku.

Według wstępnych danych, przychody Auto Partner były w drugim kwartale bieżącego roku równe 392,9 mln zł (+29,5% r/r), natomiast zysk brutto ze sprzedaży ukształtował się na poziomie o +22,3% wyższym niż w analogicznym okresie 2018 r. i wyniósł 96,3 mln zł.

„Na powyższe wyniki miały wpływ przede wszystkim takie czynniki jak:

  • niższa przejściowo marża brutto w maju i czerwcu br. związana z działaniami Spółki w celu pozyskania nowych rynków zbytu (nowe rynki oraz odbiorcy),
  • wyższe koszty wynagrodzeń związane z koniecznością sprostania presji płacowej występującej wśród kadry Spółki,
  • wyższe koszty logistyki związane z otwarciami nowych filii oraz nowych kierunków eksportowych, jak również wzrost stawek na rynku transportowym,
  • konieczność utworzenia rezerwy w wysokości 630 tys. PLN w związku z ryzykiem niewypłacalności odbiorcy” – dodano w komunikacie